06 5757 6811 info@ellenoffers.nl

Beleidsadvies

Het combineren van onderzoek en beleidsontwikkeling is mijn kracht. Ik geloof niet in pasklare antwoorden, daarom start ik meestal met onderzoek. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven met een stevig fundament.

Principieel kies ik ervoor verschillende partijen te betrekken bij onderzoek en beleidsontwerp. Dit bevordert het behalen van de beoogde doelen in de praktijk. Elk beleidsontwerp bezit ruimte voor verschillende scenario’s. De wendbaarheid van de organisatie neemt hiermee toe. Veranderende omstandigheden worden zo een uitdaging en wakkeren creativiteit aan.

Bij grotere opdrachten werk ik samen met andere professionals onder het motto: het geheel is meer dan de som der delen.

Graag hoor ik in een gesprek meer over de vragen waar u een antwoord op zoekt en vertel ik u over mijn aanpak. Mijn gegevens vindt u onder ‘contact’.

 Wanneer niets zeker is, is alles mogelijk

Margaret Drabble